Работни места за специалисти с висше образование:
10 лекар
1 организатор производство
1 технолог, специалност „машинен инженер”
1 технолог, специалност „електроинженер”
1 педагог
2 социален работник
1 рехабилитатор
1 оператор, въвеждане на данни
1 зооинженер
1 мениджър, офис
1 учител английски език
1 учител френски език
1 учител ЦДО V-VII клас
2 медицинска сестра
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 специалист, труд и работна заплата
1 счетоводител, оперативен
3 продавач-консултант
3 продавач-консултант на гастрономна витрина
1 продавач, павилион
6 касиер
1 готвач
10 готвач, заведение за бързо хранене
1 обслужващ, погребално бюро
2 сервитьор
2 гладач ютия
33 шивач
2 крояч
2 бродировач
1 въжар
1 настройчик, машини
8 машинен оператор, обработка на камъни
1 машинен оператор, плетене
10 монтажник, електронни елементи
3 техник-механик /настройчик/
3 механик
1 организатор производство
1 монтьор, ремонт машини и оборудване
1 елтехник, промишлени предприятия
4 електротехници, строителен
3 електротехници
1 енергетик
1 електромонтьор
1 шлосер
14 шофьор, тежкотоварен автомобил
2 монтажник, мебели
2 манипулант, промишлеността
10 общ работник
1 общ работник, смесено стопанство
5 охранители – инкасова дейност
Работни места по проект „Нова възможност за младежка заетост“:
1 касиер /обучение/
1 помощник кухня /обучение/