През декември 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 130, а на леглата – 4 279. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.4%, а на леглата в тях – 6.5%, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г. е 49 300, или с 13.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 15.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През декември 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 89.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.8% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.2 и 14.2%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от бившата югославска република Македония – 17.1%, следвани от Италия – 11.0% и Русия – 10.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 13.7% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 22 975. От всички пренощували лица 96.6% са българи, като по-голямата част от тях (84.7%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 781 като 87.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2016 г. е 38.0%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 49.9%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (15.4%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди е регистрирано увеличение с 2.6 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди има намаление – с 0.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2016 г. достигат 2 796 717 лв., или с 19.8% повече в сравнение с декември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 34.5%, така и от български – с 19.1%.