В Информационен център – с. Калугерово днес се проведе пресконференция на фондация „Ценности, добродетели, интегритет” във връзка с приключването на техния проект „Церово – за младежки подвизи готово!”, финансиран по тематична област 4 (активизиране на младите хора в малки населени места) на Национална програма за младежта. Председателят на фондацията Станимир Кискинов, директорът и арт-фасилитатор Ралица Руменова и доброволеца по проекта Илия Бонев представиха извършеното до момента.

В рамките на 3 месеца (декември 2016 – февруари 2017) проектът работи с младежи от село Церово и приходящи такива гр. Пазарджик, като проведе с тях встъпителна фокус група, на която се дискутираха техни проблеми и се набелязаха начини за активното включване на младежите в живота на общността. Последваха два типа цикли от дейности: по инициативата “На гости на…“, в рамките на която участниците посещаваха социално значими лица, места и институции; и по инициативата “Правим нещата заедно“, чрез която се проведоха образователни, спортни и творчески занимания, инициирани от младежите. Организира се и изнесено обучение за най-активните участници във Велинград, след което и общоселска кампания в Церово, лидирана от младежите. Кампанията и проектът приключват с общоселски ТВОРЧЕСКИ ПРАЗНИК И ИЗЛОЖБА, която ще се проведе в читалище „Героги Бенковски” в село Церово утре, събота, 18.02.2017 г. от 13:00 до 17:00.