Проект Keep Calm and Decide your Future се стреми да спомогне  за  насърчаване  на  младежкото  развитие  и  стимулиране  на предприемчивостта, креативността, създаване на условия за успешна реализация на младежи, чрез изграждане на лидерски качества, усвояване на знания и умения за предприемачество и европейското гражданство.

21инна2

Специфичните цели, чието осъществяване ще спомогне за реализиране на основната цел, са: Насърчаване  на  предприемаческото  мислене  и  генериране  на  иновативни решения  в  полза  на  личностното развитие  и  местната  младежка общност, повишаване  на  разпознаваемостта на  европейските  програми  и възможности,  които  подкрепят младите  хора  в  борбата  с безработицата на Европейско ниво, изграждане  на  компетенции  на  за  професионално  развитие и  кариерно ориентиране, повишаване  на  увереността  на  участниците  за  собствения  им  потенциал  и таланти.

Целите ще бъдат постигнати чрез организираното обучение за  младежи в околностите на с. Варвара. Участниците  в  обучението ще развият  своите социални, предприемачески и дебатьорски умения и  ще осъзнаят ползите  от актуалните национални и европейски възможности за развитие.

Участниците в обучението са младежи от ЕГ „Бертолт Брехт“ Пазарджик, ПГИМ Пазарджик, членовете на МОО „Българска асоциация витязи – Хан Аспарух“, Младежки дом – Пазарджик, от пловдивски училища и студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Обучението се провежда днес и утре в Младежки дом – Пазарджик.