В периода между 10-и и 12-и март в хотел „Хебър” ще се проведе обучение, което цели да повиши капацитета на младите хора в сферата на организирането на събития и кампании.

 Националният младежки форум и Съветът за младежка политика, съвместно с Община Пазарджик, стартират тридневно обучение, озаглавено „Организирай. Планирай. Кампанирай”. Събитието е част от Локалните академии на НМФ и втория тренировъчен лагер на Съвета и цели да развие знанията и уменията на младежите при организирането на събития и кампании. 25 младежи ще имат възможност да научат повече за планирането на събитие, намирането на ресурси и партньори и идентифициране на целеви групи. Участниците ще се запознаят още с методите на въздействие, промотиране и мониторинг.

Желаещите да станат част от тренировъчния лагер могат да попълнят онлайн формуляр /goo.gl/s8Wfw8/. Крайният срок за регистрация е 07.03.2017 г. Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие, а одобрените ще бъдат уведомени чрез електронна поща и/или телефон.

Съветът за младежка политика и Националния младежки форум са неправителствени организации, които се фокусират върху неформалното образование, младежки и граждански активизъм. Подобни събития имат за цел да създадат устойчив механизъм за стимулиране израстването на млади лидери в Пазарджик, които да имат компетенциите, волята и мотивацията да бъдат двигател за позитивната промяна на обществено значими процеси.