Областната организация на БЧК – Пазарджик проведе заключителната сесия на 65 – то  и първата редовна сесия на 66 – то Общо отчетно – изборно събрание. Форумът избра за председател на Червенокръстката организация Димитър Петков, а за зам.- председател – д-р Фани Петрова.

Гости на събранието бяха Петър Петров – зам.- кмет на община Пазарджик,  Валентин Пеев – зам.- председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова –зам. генерален директор на Секретариата на НС на БЧК, представители на държавната и местната власт, на различни организации и партньори.

На форума се  направи отчет пред обществеността за извършеното през 2016 г. и мандат 2012 – 2016 година. Беше отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч.: повишен брой на членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой на проекти изпълнявани в партньорство с външни дарители – НС на БЧК, община Пазарджик и община Панагюрище. През 2016 година по проекти бяха изразходени финансови средства в размер на  591 010.00 лева., като беше оказана помощ на  26 442 социално слаби граждани.

Обучените кандидат шофьори са 2 732 човека. Доброволците на БЧК и БМЧК, които са общо 974 – ма, през 2017 година са положили 16 632 часа доброволен труд.

Зам. Председателят на БЧК д-р Валентин Пеев даде много висока оценка за работата на Областната организация за отчетния период.

23бчк23бчк2