Конституционният съд единодушно отмени задължителното гласуване. Решението е взето с 11 гласа, тъй като от днешното заседание е отсъствал Анастас Анастасов, съобщи Правен свят.

С него се отменя целият текст на чл. 242а от Изборния кодекс, който е в сила от 25 май 2016 г. Той предвижда, че който не е гласувал без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличава от списъка за следващите избори.

Какви са мотивите на КС ще стане известно следващата седмица. Съдът беше сезиран с искане за отмяна на задължителното гласуване от омбудсмана Мая Манолова, според която избирателното право е субективно право, а не публична функция на гражданина, на която да съответства задължение за гласуване.