Бюрото по труда в град Пазарджик започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:

– „Оператор в дървообработването” – общо 20 лица;
– „Продавач – консултант” – общо 20 лица;
– „Готвач” – общо 20 лица;

Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по „Управление на промяната”.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи, да са на възраст до 29 или над 50 години, без квалификация  или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация.

Курсовете ще стартират през март 2017 г., като първите групи ще започнат обучение от 13.03.2017 г., а курсът за готвачи – от 20.03.2017 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи за тези, които живеят в населено място извън град Пазарджик.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Стъпка напред”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с АИКБ. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение е до седми март за  „Оператор в дървообработването” и „Продавач – консултант”, а за „Готвач“ – 14 март.