През февруари 2017 г. участниците в арт работилница „Човеколюбие” изработват мартеници в чест на наближаващия 1 март – традиционния български празник Баба Марта. Приготвените символи на пролетта ще бъдат продавани на входа на Център „Човеколюбие” от началото на следващата седмица.

Изработването на мартеници е любимо занимание на потребителите на социалната услуга, което има терапевтичен ефект. Участниците в работилницата развиват умения за работа в група, опознават различни техники, работят със старание и въображение. С продажбата на мартеници клиентите на Центъра се включват активно в живота на местната общност и развиват умения за работа с парични средства.

26март1