Текущата организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 26 март 2016г., обсъди днес областният управител на Пазарджик Златко Митрев с председателя Йордан Кожухаров и Весвие Мехмедова – секретар на РИК и представители на ОДМВР и РДПБЗН.

До момента, областна администрация Пазарджик е предоставила на общините предварителните избирателни списъци, осигурени от Дирекция ГРАО, удостоверения за гласуване на друго място и публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители. Над 20 са видовете книжа и материали, които се осигуряват от Министерски съвет и областна администрация Пазарджик, и се разпределят на общинските администрации в областта за провеждането на изборите. Предстои разпределянето на протоколи, пликове за запечатване на протоколите на СИК, отличителни знаци на членовете на СИК, печати, чували за съхранение на изборните книжа и материали, брошура с Методически указания на ЦИК за работата на СИК и др.

По указания на Министерски съвет, областните управители трябва да представят обобщена информация за състоянието на помещенията във всяка община, в които се съхраняват бюлетините, изборни книжа и материали след изборите. Съгласно Изборния кодекс, те се определят от кмета на общината. В област Пазарджик такива помещения са налични в 12-те общини и отговарят на изискванията. Създадена е необходимата координация между институциите имащи отношение към изборния процес и Районната избирателна комисия.

28златко1