Община Брацигово получи Сертификат за управление на  енергията съгласно ISO 50001:2011 по време на национална среща в гр.
Смолян по проект „50000&1 SEAPs“, програма „Интелигента енергия Европа“.  Сертификатът бе връчен на кмета на общината г-н Петко Петков от Управителя на Тюф Норд България инж. Стоян Йотов. Системата е разработена и внедрена от екипа на консултантска компания Европейски център за качество в сътрудничество с Асоциация на Родопските общини. В рамките на проекта Сертификати ще получат още четири родопски общини: Рудозем, Златоград, Чепеларе и Неделино.

28сертификат