Новата литературно-критическа студия на Валери Иванов вече е факт. „За 30 наполеона и безсмъртието на Щастливеца“ анализира обстойно фейлетонното творчество и личността на големия български „аристократ на духа“ – писателя Алеко Константинов.
Книгата се издава със спомоществователството на Община Пазарджик, по препоръка на Съюз на българските писатели. Авторът защитава отлично дипломна работа на тази тема още като абсолвент в ПУ „П. Хилендарски“, а 20 години по-късно я преработва в актуална за съвремието и подрастващите очеркова книга, сбъдвайки дългогодишната мечта трудът му да излезе „на бял свят“. Четивото има широк спектър на полезност, най-вече в сферата на образованието. Това е и първото четиво, което популярното местно издателство „БЕЛЛОПРИНТ“ публикува и в електронен вариант.