По нейна инициатива, днес д-р Мая Влайкова – управител на „Медицински център І – гр. Септември” се срещна с членове на Клуб на инвалида „Вяра” в общинския център. На срещата присъства и секретарят на Общината Нина Вардина. Целта на събирането бе да се чуят исканията на хората, касаещи медицинското обслужване в общинския център. Бяха обсъдени сериозни въпроси, свързани със здравното обслужване на жителите на общината с акцент – хората с увреждания, възрастните и тежко болните. 

Д-р Влайкова презентира новите възможности, които предоставя здравното заведение, в това число нови специалности, нови медицински услуги и др. Тя изрази желание срещите с групи жители в общината да станат регулярни, поне по веднъж на месец. Идеята е да се търси пряк контакт с хората, за да се очертаят по-видимо слабите места в медицинското обслужване в общината. Най-сериозните оплаквания бяха за затруднения достъп до лекарските кабинети.

Много бяха поставените въпроси и искания, като това дали е възможно регистратурата да бъде преместена на първия етаж на Медицинския център, искане за естакада или външен асансьор до втория етаж за улеснен достъп, какви специалисти идват в центъра и т.н. Хората конкретизираха и какви специалисти биха им били необходими и полезни на тях самите /кардиолог, невролог, ендокринолог/. В дискусията се обсъди и въпроса за липсата на работещ рентгенов апарат. Хората дори предложиха да помогнат за осъществяването на идеята за закупуване на такъв.

Ръководството на Медицинския център има намерение да започне поетапно предлагането на медицинско обслужване на хронично болни и инвалиди по домовете, като се включи и лечебна физкултура и рехабилитация, по заявки от хората и със записване. В скоро време Центърът ще приеме нови медицински специалисти и ще осигури процедури по лазерна терапия, луга, гуна терапия и др. неинвазивни методи на профилактика и лечение. Д-р Влайкова и Нина Вардина се ангажираха да предоставят график на специалистите работещи в Медицинския център и дейностите, които предстоят, както и да се организират срещи с лекари в клуба, поне веднъж месечно. Хората оцениха по достойнство срещата и изразиха надежда, че подобни сбирки ще продължат във времето.

01влайко