От днес, във фоайето на Община Пазарджик ще бъде разположена изложба-базар на мартенски хрумвания на хора с увреждания. Изложението е част от Втория национален конкурс за най-красиви мартеници, изработени от хора с увреждания“. Организатор е Център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение „Хефес“, а участниците са от Пазарджик, Свищов, Златоград и Сливен и други градове.

Официалното откриване на изложбата ще бъде в 11,00 часа.