Областният управител Златко Митрев разреши на кмета на община Септември да сключи допълнително споразумение към договора за обществен превоз.

Разрeшението се дава, на основание чл. 16д, ал.6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, поради изтичане на срока на договора за обществен превоз на 04.03.2017 г.

Срокът на разрешението е един месец, през който  следва да бъде завършена процедурата за възлагане на обществените превози на вътрешен оператор.