* Снимка – архив

7884 проверки по линия на контрола над общоопасните средства са били извършени през миналата година на територията на областта, съобщиха от ОД МВР.

Спрямо предходната 2015 г. година броят на проверените обекти и ловци е значително увеличен, като активизирането на превантивната дейност дава отражение върху стриктното спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове, и намаляване броя на инцидентите и произшествията с огнестрелно оръжие.

Съставени са 73 акта по административен ред по ЗОБВВПИ. Най-активна е административно-наказателната дейност по линия КОС в РУ – Септември и РУ – Пазарджик, където са съставени по 20 акта.

През 2016 г. на територията на ОДМВР – Пазарджик е иззето незаконно притежавано оръжие и боеприпаси, както следва:

  • дългоцевно оръжие с гладка цев – 6 бр.,
  • дългоцевно оръжие с нарезна цев – 3 бр.;
  • самоделно оръжие – 5 бр.;
  • автоматично оръжие – 1 бр.,
  • бойни патрони – 757 бр.;
  • ловни патрони – 118 бр.,
  • 122 бр. капсул-детонатори.

Общо на територията на ОДМВР – Пазарджик от 125 юридически и 7731 физически лица се съхранява и носи 3772 броя бойно, спортно, колекционерско и за културни цели огнестрелно оръжие, и 9248 броя ловно огнестрелно оръжие. Като цяло се наблюдава намаление на притежаваните оръжия (пистолети и револвери) с цел самоотбрана и увеличение на придобитите единици ловно гладкоцевно и нарезно оръжие.

За 2016 година от 355 лица са иззети 179 броя късо нарезно оръжие и 279 броя ловно огнестрелно оръжие, поради изтекъл срок на разрешенията им. На 35 лица са иззети 59 единици оръжие с влезли в сила решения по чл. 155 и 184 от ЗОБВВПИ. Началниците на РУ са отказали издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси на 54 лица през 2016 година спрямо 45 лица за 2015 година.