* Ето така ще изглежда блокът след ремонта

Започна санирането на блока до Поликлиниката в град Септември. Това е поредната сграда, която ще бъде изцяло обновена по програмата за Енергийна ефективност на българските домове. Реновирането на жилищата в тракийския град ще продължи и през тази година, тъй като програмата бе продължена и договорите със сдруженията на собствениците ще продължат да се сключват от кметовете на общини. Погледът вече е обърнат и към по-малки блокове, които имат по-малко от 36 апартамента.

05саниране1