В изпълнение на Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Българският Червен кръст- Пазарджик приключи раздаване на първи транш на индивидуални пакети с хранителни продукти, съобщиха от централата в Пазрджик. Хората от градовете Велинград, Пещера, Септември и Пазарджик, който не са успели да получат хранителните си продукти , могат да го направят, като предварително се запишат на следните телефони:

Велинград – 0879043416 /г-ца Ели Алексиева/

Пещера – 0894677707 /г-жа Виктория Пенева/

Септември – 0877001186 /Владимир Дончев/

Пазарджик – 03445872 /034445650 или в офиса на БЧК-Пазарджик, намиращ се на ул. „Хан Крум“ /г-жа Вангелица Чолакова/

Раздаването на продуктите на записалите се бенефициенти ще бъде на 10 март 2017 г. от 11.00 часа в съответните раздавателни пунктове на БЧК на оказаните по-горе градове.