Доставихме тръбите за подмяна на водопровода в с. Медени поляни и тръбите за въвеждане в експлоатация на водоема в Горелска махала, съобщи кметът на община Сърница – Неби Бозов.

След подобряването на метеорологичните условия ще се положи наново тръба на необходимия минимум, за да не замръзва водопроводът в с. Медени поляни занапред.

С тази инвестиция до края на 2017 г. и в трите населени места на община Сърница ще е подменен водопровода.

09неби1 09неби2 09неби