П О З И Ц И Я

Изразяваме нашето дълбоко възмущение от внезапно издадената Заповед № 09-160  от 18.02.2017 г. от Министъра на земеделието и храните.  Ден преди началото на кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките на площ по Програмата за развитие на селските райони,  се забрани приемът на нови заявления по мярката за Биологично земеделие /мярка 11 на ПРСР/, както и разширяването на вече поети ангажименти.

Биологичното земеделие e приоритет и възможност за  развитието на земеделието  в България. Свидетели сме на прекратяване на подпомагането за нови биопроизводители, както и за утвърдени такива, които смятат да разширят стопанството си.

Това е недопустимо и поставя пред свършен факт стотици биоземеделци, които са направили своите разчети, вложили са средства за сертификация, подготовка на земи, закупуване на семена и разсад, калкулирайки бъдещото получаване на субсидии.

Биоземеделието е отрасъл, който е свързан с много обществени ползи. Този метод опазва околната среда и биоразнообразието, чрез него се произвеждат здравословни продукти, създава се заетост в изостанали селски и планински райони,

развиват се малки и семейни фирми. Предвид все по-сериозното търсене на здравословни и чисти продукти в развитите страни, той предполага и сериозен потенциал за растеж, увеличаване на износа и получаване на по-висока добавена стойност.  Този сектор не случайно е приоритетен във всички европейски страни, които си поставят все по-високи цели за неговото развитие.

В същото време България си позволява да спре субсидирането на биоземелието  едва на третата година от новия 7-годишен програмен период.

Ние представителите на РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ГЛАС НАРОДЕН няма да се примирим с подобно отношение.

Настояваме заповедта да бъде  незабавно отменена.

Обръщаме се към всички партии, които днес имат претенции за следващото Народно събрание да изразят ясно позицията си по този проблем и да подкрепят биологичните производители.

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК-ГЛАС НАРОДЕН

ГР. ПАЗАРДЖИК

Платена публикация!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!