Много задължения на учителите и почти никакви права. Много права на учениците и почти никакви задължения. Лош закон. Това каза в началото на своето изявление Таня Благова, директор на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик и кандидат за народен представител от Коалиция „БСП за България“, по време на срещата с учителите на 13 март в Пазарджик. На нея присъстваха част от кандидат-депутатите начело с водача на листата Славчо Велков. „Българската идентичност се е съхранила най-вече заради учителите“, каза той и представи другите кандидати за народни представители.

14бсп1

„Ревизия на образователната реформа. Сериозни промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Актуализиране на учебните програми от 1-ви до 12-и клас. Един учебник и  много учебни помагала.. Публично финансиране само на държавните и общинските училища“. Това бяха част от мерките, които посочи Таня Благова  от предизборната платформа на Коалиция „БСП за България“ за подготовка на младото поколение да бъде конкурентноспособно в променящия се свят.

Славчо Велков допълни, че българското образование се нуждае не само от модернизиране, то трябва да възпитава и българско самосъзнание. Затова Коалиция „БСП за България“ предлага силно присъствие в учебните програми на българските литература, изкуство, музика, постижения на науката и спорта. Той акцентира върху нуждата от нов закон за професионално образование, в който да участва и бизнесът, като получава финансови стимули за прием на ученици на стаж в реална работна среда. Водачът на листата даде като пример дуалното обучение.

„Учителят трябва да ходи на работа без мисъл за битов проблем. Затова е необходимо адекватно заплащане за квалифициран труд“, подчерта Славчо Велков и разкри какво се предвижда в предизборната платформа – поетапно увеличение на учителските заплати, като през първата година то е  не по-малко от 15%.

Трябва да има национална доктрина по проблемите на образованието. Бием тревога. В момента българският учител е обезкуражен.

Трябва да се променят учебното съдържание и делегираната система. Няма диалог с Министерството на образованието. Въпреки че всяка година пишем аргументирани предложения за промяна, никой не ни чува. Министерството на образованието е ведомството, в което не можем да открием никого. Непрекъснато се правят промени в Закона за образованието заради ромите, заявиха учителите, които се включиха активно в разговора и посочиха много примери за абсурдите и огромните парадокси в българското образование през последните няколко години.

Те бяха категорични, че не трябва да има политическа намеса в управлението на училищата. Те посочиха разликата между училищните настоятелства и наложените обществени съвети, които не носят отговорност пред никого за нищо. В изпълнена със загриженост изповед учителите изразиха убеденост, че цялата нормативна уредба е само излишно администриране, без да се търси решение на същността на проблема.

Всичко, което споделяте, има нужда от сериозна реформа в образованието, но реформа не на принципа проба-грешка, както досега, а такава, която да формира активни, критично мислещи граждани. Реформа, която да насърчи бизнеса и работодателите да инвестират в образованието и да се използва науката като фактор за развитие и икономически растеж. Това е и целта на Коалиция „БСП за България“, обобщи накрая Славчо Велков.

 Платена публикация!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!