На първо място в страната към момента, с най-много санирани сгради, е дружеството „Строителство и саниране Инженеринг Консулт“ ЕООД. То вече е обновило 7 блока и са му платени над 6.3 млн. лв. с ДДС, според данните на МРРБ. Това е малко над 2.2% от разплатените към изпълнителите до момента общо 282 млн. лв. за 300 блока, съобщи сайтът mediapool.bg.

Компанията е санирала блокове в Благоевград, Гълъбово и Пазарджик. Има спечелени поръчки за обновяване на жилищни сгради още в общините Белоградчик, Карлово, Казанлък и Асеновград за над 4.2 млн. лв., които все още не са приключили, според регистъра на обществените поръчки.

Освен това „Строителство и саниране Инженеринг Консулт“ участва и в няколко обединения, с които също е печелило търгове за саниране в различни общините Гълъбово и Велинград.

Фирмата има над 10 – годишна история в строителния бранш. Основана е през април 2005 г. като дъщерно дружество на „ГБС Инженеринг“ с основен предмет на дейност – строителен надзор и оценка за съответствието в инвестиционното проектиране, контрол на строителния процес. Регистрирана е с капитал от 5000 лв.

Ето и обектите, които ще бъдат санирани и вече са санирани в Пазарджик от фирмата – ТУК

Материалът в mediapool.bg.