„Български пощи” ЕАД разширява дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси от данъчно задължените лица в пощенските станции. Разширява се и обхватът на предлаганата услуга. Освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, от тази година ще се  инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения.

Услугата се предлага в пощенски станции (виж приложения списък) на територията на цялата страна. Във всяка пощенска станция от списъка  можете да платите данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините. За целта е достатъчно само да съобщите на обслужващия ви служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

Пощ. код Пощенска станция Адрес на пощенската станция
4400 ПС Пазарджик Ц Ул.Екзарх Йосиф
4401 ПС Пазарджик 1 Ул.Пловдивска
4402 ПС Пазарджик 2 Ул.Иван Соколов
4404 ПС Пазарджик 4 Бул.Христо Ботев
4405 ПС Добровница Ул.Четиринадесета
4406 ПС Драгор Ул.Първа
4407 ПС Ивайло Ул.Десета
4408 ПС Мокрище Ул.Пета
4409 ПС Главиница Ул.Втора
4410 ПС Гара Пазарджик Пл.Бесапара
4411 ПС Алеко Константиново Ул.Люлин
4412 ПС Братаница Ул.Първа
4413 ПС Величково Ул.Пета
4414 ПС Дебръщица Ул.Първа
4415 ПС Звъничево Ул.Тринадесета
4416 ПС Ляхово Ул.Първа
4417 ПС Огняново Ул.Трапезица
4418 ПС Паталеница Ул.Петнадесета
4419 ПС Црънча Ул.Първа
4420 ПС Юнаците Ул.Седма
4421 ПС Росен Ул.Първа
4422 ПС Цар Асен Ул.Първа
4441 ПС Хаджиево Ул.Първа
4442 ПС Синитово Ул.Тридесет И Втора
4443 ПС Мирянци Ул.Първа
4444 ПС Гелеменово Ул.Трета
4445 ПС Априлци Ул.Първа
4447 ПС Сарая Ул.Тридесета
4448 ПС Овчеполци Ул.Първа
4449 ПС Сбор Ул.Първа
4450 ПС Мало Конаре Ул.Тринадесета
4451 ПС Пищигово Ул.Четвърта
4452 ПС Крали Марко Ул.Първа
4453 ПС Говедаре Ул.Първа
4454 ПС Тополи дол Ул.Първа
4455 ПС Черногорово Ул.Първа
4458 ПС Динката Ул.Шеста
4459 ПС Памидово Ул.Първа
4461 ПС Щърково Ул.Първа
4462 ПС Калугерово Ул.Площад
4463 ПС Лесичово Ул.Атанас Цветански
4464 ПС Боримечково Ул.Тринадесета
4465 ПС Церово Ул.Първа
4467 ПС Габровица Ул.Осма
4468 ПС Момина клисура Ул.Проф.Хр.Т.Вакарелски
4469 ПС Сестримо Ул.Първа
4470 ПС Белово Бул.Освобождение
4471 ПС Белово 1 Ул.Йордан Говедаров
4472 ПС Дъбравите Ул.Втора
4473 ПС Голямо Белово Ул.Юндола
4474 ПС Семчиново Ул.Втора
4475 ПС Симеоновец Ул.Втора
4477 ПС Ковачево Ул.Първа
4480 ПС Ветрен Ул.Петдесет И Първа
4481 ПС Бошуля Ул.Първа
4482 ПС Мененкьово Ул.Първа
4483 ПС Аканджиево Ул.Трета
4484 ПС Карабунар Ул.Първа
4487 ПС Виноградец Ул.Първа
4489 ПС Лозен Ул.Втора
4490 ПС Септември Бул.България
4491 ПС Злокучене Ул.Първа
4492 ПС Варвара Ул.Двадесет И Седма
4493 ПС Ветрен дол Ул.Първа
4496 ПС Славовица Ул.Първа
4500 ПС Панагюрище Пл.20 Април
4520 ПС Панагюрски колонии Ул.Васил Левски
4522 ПС Оборище Ул.Подполковник Рашев
4523 ПС Баня Ул.Поп Груйо
4524 ПС Поибрене Ул.Делчо Спасов
4527 ПС Бъта Ул.Георги Павлов
4528 ПС Попинци Ул.Христо Ботев
4529 ПС Дюлево Ул.1-Ви Май
4530 ПС Стрелча Ул.Иван Павлов
4531 ПС Смилец Ул.Проф.Д-Р Тодор Даскалов
4532 ПС Свобода Ул.Първа
4535 ПС Левски Ул.Септемврийци
4537 ПС Блатница Ул.Втора
4538 ПС Елшица Пл.Девети Септември
4550 ПС Пещера Ул.Нешо Чипев
4571 ПС Фотиново Ул.Първа
4579 ПС Брацигово Ул.Девети Септември
4580 ПС Батак Пл.Освобождение
4581 ПС Нова махала Ул.Търговска
4582 ПС Равногор Ул.Първа
4583 ПС Розово Ул.Първа
4584 ПС Козарско Ул.Първа
4587 ПС Бяга Ул.Дванадесета
4588 ПС Исперихово Ул.Тридесет И Осма
4589 ПС Капитан Димитриево Ул.Георги Димитров
4590 ПС Радилово Ул.Георги Ангелиев
4600 ПС Велинград Ц Бул.Хан Аспарух
4601 ПС Велинград 1 Пл.Македония
4602 ПС Велинград 2 Ул.Владо Черноземски
4618 ПС Грашево Ул.Девети Май
4620 ПС Света Петка Ул.Пл.Лютово
4629 ПС Юндола Юндола
4632 ПС Пашови Ул.Девети Септември
4633 ПС Сърница Ул.Свобода
4637 ПС Медени Поляни Медени Поляни
4640 ПС Ракитово Ул.Иван Клинчаров
4641 ПС Дорково Ул.Цепина
4642 ПС Драгиново Ул.Иван Вазов
4644 ПС Костандово Ул.Христо Ботев
4647 ПС Кръстава Ул.Сютка