Уточнен е графикът за изкърпване на уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов.

Изпълнител на пътно-ремонтно строителните дейности е “Еко-Хидро-90” ООД, гр. Пазарджик, съгласно сключен договор с Община Пазарджик № 99-ЗОП-76 от 28.06.2016 година с предмет “Ремонт на улици и пътища на територията на община Пазарджик.

ГРАФИК
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНО-РЕМОНТИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – 2017 г.
Населено място на Дата
по ред територията на Община Пазарджик за изкърпване на нас.място
1 Черногорово до 31 май
2 Росен до 02 април
3 Мало Конаре до 10 април
4 Тополи дол до 01 април
5 Ивайло до 06 април
6 Црънча до 03 април
7 Синитово до 12 април
8 Ал.Константиново до 13 април
9 Добровница до 21 април
10 Мокрище до 11 април
11 Юнаците до 20 април
12 Хаджиево до 25 април
13 Драгор до 27 април
14 Главиница до 02 май
15 Мирянци до 29 април
16 Братаница до 04 май
17 Дебръщица до 06 май
18 Величково до 08 май
19 Говедаре до 10 май
20 Ляхово до 12 май
21 Паталеница до 30 март
22 Огняново до 14 май
23 Сбор до 23 май
24 Овчеполци до 18 май
25 Гелеменово до 21 май
26 Крали Марко до 30 май
27 Априлци до 16 май
28 Звъничево до 25 май
29 Пищигово до 27 май
30 Сарая до 29 май
31 Цар Асен до 19 май