Той е единият от общо четирите периода с продължителност три месеца, които включват всяко от четирите сезонни времена. От 20 март стартира пролетният етап, който ще продължи до 20 юни, съобщиха от РЗИ.

Факторите, които влияят на концентрацията на радон в жилищните сгради са различни през отделните сезони, което определя четирите фази в проучването. В пролетната фаза служители на РЗИ ще поставят 30 бр. детектори /в 30 жилища  в област Пазарджик/, на доброволен принцип. Детекторите не излъчват йонизиращо или друг вид лъчение и са предназначени да измерват част от естествения радиационен фон. Поставят се в най-ниските обитаеми етажи от сградите, където концентрацията е най-висока.

Диагностичното тестване е с продължителност 3 месеца. На участниците в проучването ще се предоставят информационни брошури и анкетна карта, чиято цел е събиране на информация за вида на жилището, периода на обитаването му и т.н.

При изследването в сградите ще се поставят малки пластмасови детектори, които ще стоят в продължение на два периода от по 6 месеца – общо година. Става въпрос за 3000 адреса в цялата страна, като във всяка област – в градове и села, ще се поставят по около 100 детектора.

В местата където има риск, има чисто строителни мерки, които могат значително да намалят концентрацията на радон. Ако концентрацията не е много висока, дори монтирането на вентилационна уредба или дори по-често проветряване са достатъчни, за да я намалят до допустимите рамки.

***

Радонът е радиоактивен газ, без цвят, вкус и мирис. Концентрацията му в сградите е по-висока, отколкото на открито. Счита се, че съвременният човек прекарва 80 % от времето си в затворени помещения и само 20% навън.

Радонът присъства във въздуха на всички видове и типове сгради – стари и нови, с и без основи.  Концентрацията му зависи от метеорологичните условия, честотата на проветряване на жилищните помещения, вида на отоплителните системи и др.

По данни на Световната здравна организация, радонът е вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. С цел намаляване концентрацията на радон в сградите в България бе приета и действа Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г.
Повече информация в webстраницата на РЗИ Пазарджик – www.rzipz.net., Проекти и програми,
Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население