272 900 бюлетини за предстоящия парламентарен вот на 26 март, 2017 г., пристигнаха в Областна администрация Пазарджик. Броят им е определен съгласно предварителния брой на избирателите от област Пазарджик от 247 788 души, завишен с 10 %. С решение на  РИК Пазарджик са одобрени образеца и тиража на бюлетината за област Пазарджик, съобщиха от областна администрация.

Получаването на бюлетините се извърши в 9.30 часа днес от печатницата на ДЕМАКС АД София, от двама упълномощени представители на Областна администрация Пазарджик и двама упълномощени представители на РИК Пазарджик. Те бяха транспортирани до Пазарджик под охрана на МВР, като община Пазарджик първа получи изборните книжа и бюлетини. За останалите 11 общини, бюлетините ще се съхраняват в областна администрация под постоянна полицейска охрана, в помещение определено със Заповед на областния управител, запечатано с печат на РИК и подписите на упълномощените на РИК Пазарджик лица.  На 23 март /четвъртък/, бюлетините ще бъдат разпределени по график на общините, където ще бъдат съхранявани под охрана на МВР до предаването им на секционните избирателни комисии и началото на изборния ден в неделя. В седмицата преди изборите, областна администрация разпределя на общините и всички останали изборни книжа и материали – протоколи, удостоверения, пликове, печати, чували, брошури, избирателни списъци и др.

Секционните избирателни комисии в област Пазарджик са общо 369, пет от тях са подвижни в общините Пазарджик, Велинград, Пещера, Септември и Сърница.