Община 11.00 ч. на 25.03.17г 19.00 ч. на 25.03.17г 13,00 ч. 17,00 ч.
Окончателен брой избиратели Брой подготвени за гласуване секции Брой гласували % Брой гласували %
Батак 5,516 9     1,865 33.81 2,832 51.34
Белово 7,935 12 2,615 32.96 4,028 50.76
Брацигово 8,081 16     2,338 28.93 3,840 47.52
Велинград 31,742 53 7,842 24.71 13,834 43.58
Лесичово
4,367  
10     1,425 32.63 2,153 49.30
Пазарджик 104,649 149 24,571 23.48 41,099 39.27
Панагюрище 22,218 30     6,369 28.67 9,927 44.68
Пещера 18,837 27 5,248 27.86 7,933 42.11
Ракитово 12,943 16     3,394 26.22 5,352 41.35
Септември 22,384 31 6,816 30.45 10,720 47.89
Стрелча 4,363 9     1,298 29.75 2,115 48.48
Сърница 4,212 6 1,125 26.71 1,938 46.01
ОБЩО 247,247 368     64,906 26.25 105,771 42.78