Документална книга за участието на равногорци във войните водени през миналия век, подготвя писателят и журналист Димитър Дънеков. Във връзка с това той търси съдействие от хората в селото и техните близки извън него, които могат да представят снимки и документи относно Балканската война 1912 – 1913 г., Междусъюзническата война – 1913 г. и Първата световна война 1915 – 1918 г.

Всички потомци на участниците в тези войни – загинали, завърнали се живи от фронтовете, ранени, инвалидизирани, пленени и т.н., които съхраняват някакви лични спомени, документи или снимки на своите предци, като се обадят за подробности при г-жа Мария Спасова – в читалището или на тел. 0888 00 74 40 на автора Димитър Дънеков.