Централната избирателна комисия предложи на президента Румен Радев да насрочи предсрочните частични избори за кмет на септемврийското село Бошуля, със свое решение от вчера.

Искане за това е било изпратено от Общинската избирателна комисия – Септември на 22 март, след като е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Бошуля, община Септември,  Любен Василев Христосков.

Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-04-03-7 от 22 март 2017 г. е поискала справка от ГД „ГРАО“ за броя на населението на кметство Бошуля.

Броят на лицата по постоянен адрес в кметство Бошуля е 773 лица към 21 март 2017 г. Христосков бе кмет за четвърти път, преди да реши сам да напусне, тъй като спечели дело, което го върна на предишната му месторабота в системата на МВР.

Възможно е Любомир Христосков пак да се кандидатира, защото ден след като бе възстановен отново са му връчили предизвестие за напускане. В момента неговата длъжност се изпълнява от временно назначен човек.