В залата на Общинския съвет в Септември се проведе общинският етап от Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Това интересно ученическо състезание се организира ежегодно от ЦПЛР – Детски комплекс гр. Септември.

Целта на викторината е изграждането на умения и навици у подрастващите за действие в условията на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на пътя. А също така да бъде излъчен представителен отбор от общината за участие в следващите етапи на викторината. В състезанието участваха шест отбора от общината – представители на СУ „Хр. Ботев” – Септември, СУ „Хр. Смирненски” – Септември и основните училища в гр. Ветрен, с. Варвара, с. Семчиново и с. Ковачево. По регламент участието във викторината е отборно, като всеки отбор се състои от четирима ученици – по един от 5, 6 и 7 клас, а четвъртият е по избор на ръководителя на отбора.

Състезанието се проведе в три кръга – решаване на тест, викторина по Безопасност на движението и практическо задание – подреждане на пъзели от пътни знаци и решаване на тест за оказване на първа долекарска помощ. Във всеки един от кръговете компетентно жури в състав:
председател Валентин Ичев – полицейски инспектор от РУ „Полиция” и членове: Кирил Стойкин – ст. учител от ПГ по МСС и от Общинска администрация: Димитрина Попова – специалист „Образование“ и Емилиян Стойнов – гл. специалист „ОМП“, оценяваха представянето на отборите. След оспорвана надпревара и променящи се резултати през отделните кръгове, с убедителна преднина на първо място се класира отборът на СУ „Хр. Ботев” – Септември. На следващите места, се подредиха отборите на ОУ „Христо Ботев“ с. Семчиново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ветрен, ОУ „Н. Вапцаров“ с. Варвара, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ковачево и СУ „Хр. Смирненски”.
Отборите получиха грамоти за участие и медали, а крайния победител – купа и възможността да представи общината на следващият – регионален етап от викторината.