Искра Михайлова-Копарова е подала искане за изключване от списъка с кандидати за народни представители от кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. , съобщиха от ЦИК. Заявлението е постъпило в четвъртък и с него Искра Михайлова моли да не участва в разпределението на мандатите в този район.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител, като с оглед направеният отказ от лицето следва да бъде обявен следващият от съответната кандидатска листа за избран за народен представител. Заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 от ИК, като следва срещу името на лицето в списъка да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Искра Димитрова Михайлова-Копарова не следва да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия съобщиха в свое решение от там.

Искра Михайлова – Копарова е евродепутат и се връща отново на работното си място в Брюксел.

Идентично искане е постъпило и от Фатма Себайдин Исаева, която е заявила желание за необявяването й за избрана за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ (ДПС) в Тринадесети изборен район – Пазарджик, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Тя фигурираше под номер девет в листата на ДПС, а поредният и номер в преференциите съвпадна с номера на партията в бюлетината. Това ѝдонесе най-много преференции в листата.