С пълно единодушие Общински съвет – Септември даде принципно съгласие на управителят на МЦ – Септември д-р Мая Влайков за закупуване на графичен рентгенов апарат за нуждите на ръководеното от нея дружество. Рентгенът ще бъде в комплект от система за дигитализация на запис на образите върху CD – дискове. „Правя това предложение, тъй като Общинския съвет е принципал на МЦ – Септемврин и трябва да е наясно с нуждата от тази потребност. Темата е била на дневен ред поне за 10 години назад в Общината и доколкото разбрах всички политически сили са давали обещания това да се случи, но така и не е направено досега.

За краткото време, което имахме за проучване стигнахме до информацията, че стойността на един рециклиран рентгенов апарат, тъй като нов не можем да си позволим, е около 40 000 лв. Допълнително 10 000 лева ще струва неговата дигитализация, още толкова пари ще бъдат необходими за регистрация, за камера, за таксите и узаконяването. Проблем на МЦ – Септември ще бъдат първите 10 000 лева, с които трябва да стартираме. Това са пари за проект, който е задължителен, да се платят таксите и да се започне работа. Останалите средства в период от 2 години напред самият апарат ще си ги изплати”, сподели пред съветниците д-р Влайкова.