В Пазарджик се проведе регионално състезание за участие в програма „Евроскола“, като общо седем ученически отбора от града домакин, Велинград, Карлово, Пловдив и Сопот заслужиха с представянето си пътуване до Страсбург, Франция, за участие в програма „Евроскола“ на Европейския парламент.

 

Младежкият дом в Пазарджик бе домакин на състезание между 12 отбора от Пазарджишка и Пловдивска област, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България. Член на журито бе евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП), който сподели, че е впечатлен от знанията и високото ниво на подготовка на учениците и заяви, че подобни срещи с младежи укрепват вярата му в бъдещето на страната. Ето и имената на седемте училища победители, които ще заминат за Страсбург преди края на 2017 година:

•        Езикова гимназия „Иван Вазов“, Пловдив;

•        Национална търговска гимназия, Пловдив;

•        Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“, Сопот;

•        Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, Пазарджик;

•        Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Пловдив;

•        СУ „Васил Левски“, Велинград;

•        СУ „Христо Проданов“, Карлово.

Състезателният ден

Отборите участници по традиция бяха съставени от 5-ма ученици, ръководени от един учител. Преподавателите нямаха право да участват в самото състезание и да се намесват в представянето на учениците си. Представянето на всеки отбор беше оценявано от жури в състав: Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на ЕП, Андрей Новаков, член на ЕП (ЕНП), и Бойко Благоев, ръководител на отдел „Комуникации“ в Представителството на Европейската комисия в България.

След края на състезанието стана ясно, че губещи на практика няма, тъй като отборите, които не успяха да спечелят квота за Страсбург, бяха поканени да посетят Дома на Европа в София по случай честванията на Деня на Европа през 2017 г. за сметка на Информационното бюро на ЕП. Членовете на журито бяха силно затруднени при вземането на решенията си поради високото ниво на подготовка на учениците и им пожелаха още по-големи успехи в бъдеще. Евродепутатът Андрей Новаков поздрави всички ученици, дошли в Младежкия дом в Пазарджик, за положените усилия и им даде ценни съвети за множеството възможности за усъвършенстване и реализация в Европейският съюз, но най-вече в България.

Програма „Евроскола“

Програма „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се включат чрез симулирани заседания в работата му и дори да гласуват неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват един ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

По време на своя парламентарен ден в Страсбург, около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в пленарни заседания, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище и стават част от многоезични работни групи, сблъскват се с многообразието на различните национални и лингвистични особености в ЕС. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и, с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.