Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев”  гр. Пазарджик организира конкурс за есе на тема: Моето писмо до Апостола: Какво бих споделил с Левски за съвременна България”, съобщиха от там. 

В конкурса могат да участват всички желаещи. Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории:

I категория – от 14 до 19 години;

II категория – над 20 години

Необходимо е всеки да посочи в коя от категориите участва. До участие в конкурса не се допускат пряко ангажираните с конкурса представители на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев”- Пазарджик.

Творбите трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.

Всеки автор може да участва с една творба в категорията.

Придружаваща информация за авторите: трите имена на автора; в коя възрастова група участва; адрес; учебно заведение; дата, месец, година на раждане; личен телефон и e-mail за връзка.

Критериите за оценка са въображение, оригиналност  и въздействие на творбата.

Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април 2017 година, включително. Важи датата на пощенското клеймо или на електронната поща.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 май 2017 г.

Ще бъдат връчени по една награда за 1-во, 2-ро и 3-то място.

Изпратени за участие в конкурса творби не се връщат.

С участието си всеки автор приема условията на настоящия регламент.

АДРЕС И СРОК  ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Творбите, които ще участват в конкурса могат да се изпратят по куриер или по поща на адрес: 4400 гр. Пазарджик

ул. ”Любен Боянов”№ 3

РБ „Никола Фурнаджиев”

За конкурса

Или на email: chitalnite @ abv. bg

За контакти и допълнителна информация:

www.libpz-bg.com

email: chitalnite @ abv. bg

телефон : (034)45-50-49; (034)45-62-33 – Централа на РБ „Никола Фурнаджиев”,  лица за контакти: Теменужка Пачева, Цветина Кайкиева