График за изплащане

възнагражденията на членовете на СИК

участвали в изборите на 26.03.2017 г.

 

 

                                      06 април 2017 г. (четвъртък)

 

Секция № 1       до №  10

                                      Секция № 48     до №  58       

                                                Секция   №  151     до  №  162

 

                                      07 април 2017 г. (петък)

 

         Секция № 11    до № 20

     Секция № 59     до № 68

                                                         Секция № 163   до № 174

 

 

                                      10 април 2017 г.(понеделник)

 

Секция № 21    до № 30

      Секция № 69    до № 78

        Секция №175   до № 186

 

 

                                      11 април 2017 г.(вторник)

 

 Секция № 31   до № 40

     Секция № 79   до № 86

       Секция №187  до № 198

 

12 април 2017 г.(сряда)

 

Секция № 41   до № 45

     Секция № 87   до № 95

       Секция №199  до № 205

 

 

Възнагражденията ще се изплащат

от 9.00 ч. – до 12.30 ч. и от 14 ч. – до 17.30 ч.

в Център за информация и услуги на гражданите  

на бул.”България” №2  гр.  Пазарджик