Окръжен съд – Пазарджик уважи  искането за изменение мярката за неотклонение „Задържане под стража” по отношение на А.М.А., който е подсъдим по НОХД №44/2016 за проповядване на омраза на религиозна основа, изразяваща се във верска нетърпимост към непрактикуващите и неизповядващите салафитското течение на исляма и пропагандиране на война чрез разпространение на идеите на терористичната организация „Ислямска държава“, и му определи „Домашен арест“.

Съдът счете, че А.М.А. е задържан 2 години и 4 месеца и  мярката за неотклонение„Задържане под стража“ по отношение на този подсъдим излиза вече извън разумните граници на задържане на едно лице. Продължаването на постановената мярка по отношение на подсъдимия би я превърнало вече от мярка за процесуална принуда в мярка за репресия.

Понастоящем по делото са насрочени още 6 съдебни заседания – до м.септември 2017 год. включително като предстои изслушването на 15 вещи лица по 29 експертизи. Предвид фактическата и правна сложност, делото едва ли би приключило преди 2018 год. според състава на съда.

Определението на съда не подлежи на незабавно изпълнение, като следва да бъде изпълнено след влизането му законна сила. То подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд гр.Пловдив в 7-дневен срок по реда на Глава XXII от НПК.