Конкурсът за кратък разказ се организира от Областен информационен център – Пазарджик в рамките на Национална кампания „Заедно за Европа“, на мрежата от 28 информационни центрове в страната и цели популяризиране на 60-та годишнина от функционирането на Европейския социален фонд (ЕСФ). Тeмата е „Успешна човешка история чрез европейски социален фонд“ 

Целта на конкурса е чрез кратки истории (до една стандартна печатна страница) да се представят успешни човешки истории, върху които ЕСФ е имал положително отражение. Историите следва да разказват как помощта от Европейския социален фонд, получена чрез успешно изпълнени проекти, е помогнала на хора да си намерят работа, да подобрят своите знания и умения, да осигурят адекватна грижа за нуждаещи се в затруднено положение, да обменят опит в друг град или държава, да развият бизнес.

Разказите могат да отразяват лична история или история, която се е случила на други хора.

Експертно жури ще класира най-заинтригуващите разкази и ще ги изпрати до Централния информационен и координационен офис в администрацията на Министерски съвет, за да бъдат включени заедно с останалите класирани от цяла България в печатно издание. Участниците на отличените най-добри шест материала ще бъдат наградени с таблети на 17 май 2017 г. на събитие в офиса на ОИЦ – Пазарджик.

За участие в конкурса е необходимо всеки участник да приложи към своята история попълнен Формуляр за участие и Декларация за авторски права на текста, приложения към Регламент за участие „Успешна човешка история чрез ЕСФ“.

Право на участие в конкурса имат всички представители на обществеността.

Разказите, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права, се изпращат по електронна поща на електронен адрес: oic.pazardzhik@gmail.com

Крайният срок за получаване на кратки разкази е до 16:00 часа на 12 май 2017 г. включително.

Документите за конкурса могат да бъдат изтеглени от следния линк:

http://www.eufunds.bg/pazardzhik

С изпращането на текстовете и попълнените коректно формуляр за участие и декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат без възражения.