Академията на МВР публикува информация за условията за кандидатстване и приемане на курсанти, студенти и докторанти за обучение през 2017/2018 г.
Специалностите, по които има възможност за кандидатстване за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна и задочна форма на обучение са: „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, „Гранична полиция“, „Защита на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред“, „Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност“, „Публична администрация“ и „Пожарна и аварийна безопасност“.
Информация за приема за учебната 2017/2018 г., датите за провеждане на специализирания подбор и резултатите от него, тестовете и класиранията се публикува на сайта на Академията на МВР – http://www.academy.mvr.bg.