От 14 ч., утре в зала „Устрем“ на Младежкия дом, РЗИ Пазарджик организира отбелязване на Световния  ден на здравето, който тази година протича под мотото „Депресията  хайде да поговорим“.

Експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ ще проведат обучение на медицински специалисти от детските и учебните заведения в община Пазарджик.

Ще бъдат изнесени  презентации на тема „Депресия, тревожност и превенция на самоубийствата“. Целта е професионалистите, които имат най-близък и ежедневен контакт с децата, да могат да разпознават основните симптоми на депресията и, при откриване на такива, да насочват вниманието на родителите към търсене на специализирана помощ.

Депресията* е една от водещите причини за лошото състояние на здравето на хората в световен мащаб и едно от най-разпространените социалнозначими заболявания.

По информация от СЗО, към 31 март 2017 г. над 300 милиона хора в света живеят с депресия. За голяма част от тях признаването на проблема и разговарянето за заболяването е първата крачка по пътя към лечението и оздравяването.

7 април е повод да се привлече вниманието на световната общественост към оказване на подкрепа за преодоляване на стигмата по отношение на психичните заболявания, каквито са депресията и тревожността.

Депресията е психично заболяване, за което се приема, че първично засяга емоционалната сфера и е свързано с преобладаване на емоции, като тъга, мъка, тревога. Тя засяга всички сфери на психичния живот – поведение, емоции, воля, мислене и познавателните способности.

В детско-юношеската възраст депресивните разстройства се характеризират с наличието на устойчива безпричинна тъга, преживяване на скука или раздразнителност.

* Депресия идва от латинския глагол deprimo – натискам, потискам.