Община Пещера започна планово изкърпване на уличната мрежа на територията на гр. Пещера. До края на летния сезон плановите ремонтни дейности ще продължат с извършване на ремонти на общинска пътна мрежа и двете населени места Радилово и Капитан Димитриево.

Освен това от общинската администрация споделиха, че ще бъде закупена машина за полагане на хоризонтална пътна маркировка, която ще бъде експлоатирана от общинското предприятие БКС. Целта е да бъдат намалени разходите на общината за полагане на пътна маркировката, и да се осигури по добра организация на движението по общинските пътища на територията на цялата община.

10пест