От днес Община Пазарджик стартира набирането на номинации за наградите посветени на 24 май. Те ще бъдат присъдени за дванадесети път на заслужили дейци на културата, учители и училищни директори.

Наградите се връчват за ярки и значими постижения в областта на изкуството и културата в следните раздели: литература, музика/танц, приложно/изобразително изкуство, театър, журналистика и фотография, както и за цялостен принос.

За призовете могат да бъдат номинирани личности с доказан и висок професионализъм при създаването на значими постижения в горепосочените области за предходната календарна година.

Предложения се правят от името на културните институти на територията на община Пазарджик, творчески групи, дружества, формации, неправителствени организации, импресарски звена и др. Една институция или едно лице може да номинира само по един творец от всеки раздел.

Стартира и процедурата по присъждане на отличията „Учител на годината” и „Директор на годината” за учебната 2015/2016 година.

Отличието „Учител на годината” се присъжда в следните области:

  • „За постижения в педагогическата практика с деца от предучилищна възраст”;
  • „За постижения в педагогическата практика с деца от начален етап на основната образователна степен”;
  • „За постижения в педагогическата практика с деца в прогимназиален етап”;
  • „За постижения в педагогическата практика с ученици от гимназиален етап”;
  • „За постижения в гражданското образование и възпитание на децата и учениците, както и за значими техни изяви в сферата на науката и изкуството”.

Предложенията се правят на база решение на педагогическите съвети на съответната образователна институция.

         Отличието „Директор на годината” се връчва в областите:

– „Директор на детско заведение”;

– „Директор на начално, помощно училище, обслужващо звено;

– „Директор на основно училище”;

–  „Директор на средно общообразователно училище, гимназия, прогимназия”.

Право да излъчат свои номинации имат РИО – Пазарджик, Общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, учителските синдикати, общинска администрация.

Тази година номинациите се изпращат до 28 април, в раздела за учителите и до 12 май 2017 г. , в раздела за културни дейци.

Номинациите трябва да бъдат представени в Община Пазарджик, Дирекция „Образование и култура”. 

Връчването на наградите ще се извърши на 19 май, от 14.30 ч. в зала „Маестро Георги Атанасов“, Пазарджик.