Стартира почистването на коритото на течението на река Марица в рамките на Пазарджик, работници на „Тошев груп – 2″ ще извършат цялостното отстраняване на дървесината.

Почистването на съответните участъци ще се извършва едновременно от двата бряга на реката, срещу течението на водата. Дървесината, годна за ползване, ще бъде извличана от коритото на цели стебла с трактор горски влекач с лебедка, а храстите и клоните ще бъдат натоварвани ръчно и извозвани с трактори и ремаркета.

Реда на почистване може да бъде коригиран съобразено с нивото на водата, ако това се налага. Например почистването на островите може да бъде ускорено при ниски води или отложено при пълноводие на реката.

11марица1 11марица2