Най-новият училищен проект „Твоят час“ има за цел да създаде условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, това съобщи днес по време на пресконференция в Пазарджик – началникът на РУО – Пазарджик – Валентина Кайтазова.

Тя разясни, че в „Твоят час“ участват всички 117 училища на територията на областта, а заниманията на децата условно могат да бъдат разграничени в две направления – повишаването на мотивацията за учене и осмисляне на свободното време. С оглед на спецификата на някои училища, в които учат деца, чийто матерен език не е българският, се създават и групи, които имат за цел да помагат на учениците да повишават своите знания по учебните предмети.

IMG_8920

За целта на проекта са създадени и Обществени съвети, в които преподаватели, директори, родители и представители на НПО и общинските администрации, заедно планират реализацията на „Твоят час“. По този начин родителите стават активна страна в комуникацията за съдържанието на заниманията по проекта.

IMG_8926

Интересът към „Твоят час“ е много голям от страна на децата, подчертаха присъстващите на пресконференцията директори на училища от Пазарджик и областта. Осебено голямо желание за участие имат учениците в творческите групи, където се занимават с всички видове класически и приложни изкуства. Това бе онагледено и от изложбата подредена във фоайето на РУО – Пазарджик и от групата млади таланти в групата „Пеем и танцуваме“ от училище „Д-р Петър Берон“, които сложиха старт на събитието със свое изпълнение.

Своето мнение по хода на проекта изложиха директорите на ЕГ“Б.Брехт“ Велка Недялкова, на ПГ“Иван Аксаков“ – Иванка Ваклинова, на „Св.Св. Кирил и Методий“ – Веско Чавдаров, на НУ“Михаил Куманов“ – Виолета Паева, както и експерти от РУО – Пазарджик.

Всеки от тях изтъкна спецификите на проекта относно своето училище, но равносметкатае, че до момента „Твоят час“ изцяло изпълнява своите цели.

„Твоят час“ ще продължи 29 месеца, той е продължение на предишните два проекта, които са били финансирани със средства от ЕС.

IMG_8935

Тези Великденски яйца са изработени от учениците в Нова Махала, всеки един от участниците в пресконференцията си тръгна с подарък от тази кошница.

IMG_8936IMG_8938

IMG_8939

IMG_8937

В изложбата във фоайето можете да разгледате произведения на деца от училище „Христо Ботев“ – Септември, „Св.Св. Кирил и Методий“ – Пазарджик и