В три от водоснабдителните зони на регион Велинград /зона – Грашево, махала Мечо корито; зона – Св. Петка, Юндола, Пашово; зона – част от кв. „Чепино” и малка част от кв. „Лъжене” на гр. Велинград/ има получени нестандартни резултати по радиологични показатели /естествен уран/ от проби питейна вода, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.
На 20 април директорът на РЗИ – Пазарджик д-р Фани Петрова разпореди предприемането на спешни действия от страна на доставчика на питейна вода за отстраняване на всякакъв възможен риск за здравето на населението.
Разпоредено е на ВКТВ – Велинград, незабавно спиране на водоползването за питейни нужди от проблемните водоизточници, осигуряването на достатъчни количество качествена питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 на МЗ и извършването на учестен мониторинг. РЗИ – Пазарджик, извършва мониторинг на питейните води в област Пазарджик и до момента по показател „естествен уран“ не са констатирани отклонения.

Припомняме, че преди ден от Върховната административна прокуратура разпоредиха главният здравен инспектор да провери качеството на питейната вода в цялата страна. От прокуратурата настояват да се провери как се спазват нормативните изисквания, обезпечаващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели. Срокът на проверката е 22 май 2017 година.

До това разпореждане се стигна, след като се разбра, че повече от половин годината хасковлии са пили вода с уран, но властите са мълчали. Преди няколко дни бе съобщено, че е открит естествен уран във водата на Първомай, но вчера бе уточнено, че резултатите не са отчели наличие.