Община Сърница е с три одбрени проекта по кампания „Чиста околна среда“ към Министерство на околната среда и водите. Първият от тях е на стойност 10 000 лв., които ще бъдат изразходвани за почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих и игри в Сърница, съобщи кметът на общината Неби Бозов.

ЦДГ „Мир“  в Сърница ще се сдобие с оборудвана детска площадка, на стойност от пет хиляди лева и всъщност това е вторият спечелен проект, а третият е за създаването на площадка за игри в ОУ“Никола Вапцаров“ в Сърница. Общата стойност на тези два проекта също е 10 000 лв.

Преди близо месец в Министервото на труда и социалната политика подписахме договор по проект „Активно включване“ на стойност 391 000 лв., каза още кметът Неби Бозов.

25неби