Кои са думите, чийто правопис най-често поради незнание или бързане грешим?

1. Първата позиция се държи от думи, в които погрешно вместо „и“ се употребява „й“ – пример: пазарджиклий, вместо пазарджиклии

25й

25мекиций

2. Думи, в които вместо пълен се изписва кратък член и обратно.

25член

Сн. Марица

3. Думи, в които вместо „О“ се пише „У“ – пример: абиторент, вместо абитуриент, но в тази дума има и други възможности за грешка:

25абитюр

4. Думи, в които погрешно се употребява „И“ вместо „Е“ – пример: взимамвместо вземам.

5. Поради липсата на „Ъ“ в латиницата, по време на чатене, тийнейджърите я заменят с „А“ или „U“, в резултат, на което я заместват и в съчиненията си, когато пишат на кирилица. Така вместо съмнение се получава неправилното самнение. Някои пък прекаляват с употребата на „Ъ“, въпреки че нямат основание:

25ъ

6. Думи, в които се изписва двойно „Н“ или двойно „Т“, или „Т“ се спестява.

25т

7. Думи, в които вместо „Д“ се изписва „Ц“ – пример: вместо градски, грацки, вместо детски, децки.

8. Произволно поставяне на тирета или изобщо липсата им.

25тире

9. Вместо да се изпише „Щ“ се пише „ШТ“. Вместо нощ, ношт.

10. Игнорирането на „ЬО“ и резултатът е шафиор, вместо шофьор или :

25ьо

Ето и думите, чийто правопис грешим най-често ТУК