Комисия, в състава на коята влизат кметът Тодор Попов, общински съветници и журналисти,  ще избере новият Почетен гражданин на Пазарджик. По традиция той бива удостояван със званието на 21 май, когато се отбелязва Празникът на Пазарджик и денят на неговите покровители „Св.Св. Константин и Елена“. Предложения за кандидат – почетните граждани се приемат в деловодството на ОбС. Седмица преди празничните дни кандидатурите ще бъдат разгледани и ще бъде определен тазгодишният носител. По традиция това е човк, чийто цялостен професионален и житейски принос за развитието на града и общината е обществено признат.