Общински консултативен съвет по въпросите на младежта бе създаден днес, с решение на ОбС – Пазарджик. Негов председател ще бъде Инна Церовска, а в състава са включени представители на различни институции работещи с млади хора. Освен директора на Младежкия дом в ръководния състав са и съветникът Александър Иванов, който е и председател на Съвета за младежка политика и журналистката Катя Бузник от сайта Pa-media. Основната задача на Съвета е да съгласува и координира дейностите свързани с работата с млади хора в общината с Общинския план за развитие на младежта.