С автовишка и огромен винил бе поканена на бала на зрелостниците класната ръководителка Галина Мизова. Учениците я изнанадаха по време на час, а служител на „Кейбъл груп“ деликатно потропа, за да може учителката да погледне към двора, където я очакваха нейните възпитаници. Те бяха разпънали огромен винил, който съдържаше поканата към любимата им класна. Тя разбира се прие предизвикателството, а спомените от днешния ден дълго ще топлят душите и на учителката и на учениците.

27авто1 27авто2 27авто327авто