Промяната налага за част от клиентите в някои села, махали  и малки градове еднократно да има разлики в периодите на отчитане само през май 2017 г., както и преминаване в нов срок за плащане, съобщиха от ЕВН.

Проектът обхваща цялостно или частично някои малки населени места – села, махали  и малки градове в Югоизточна България без големи областни и градски центрове. В тази връзка за клиентите от включените в проекта населени места, еднократно от месец май 2017 г. ще бъде въведен нов график за отчитане на електрическата енергия и съответно нов срок за плащане. Така само през май 2017 г. тези клиенти ще имат различна продължителност на отчетния период – по-дълъг или по-кратък и ще преминат в друг срок за плащане от вече установените месечни срокове. Новият график на отчитане, както и срок за плащане остават в сила занапред и през следващите месеци.

В област Пазарджик промяната обхваща цялостно 20 малки населени места  и частично 43 малки населени места. Спецификата на промяната налага част от засегнатите клиенти еднократно само през месец май 2017 г. да получат 2 фактури, а други клиенти – да получат фактурата си с консумираната електрическа енергия  през май 2017 г. в началото на юни 2017 г. Останалите засегнати клиенти ще получат еднократно фактура през май 2017 г. Всяка от фактурите, както и досега, ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия. Общият брой фактури за годината също се запазва и остава 12.

 

Избраният период за преструктуриране е с най-ниска консумация и размер на фактури през годината, така че да се минимизират неудобствата за клиентите. Голямата част от клиентите, включени в промяната,  са с минимална средномесечна консумация на електроенергия. Процесът на изключване поради просрочие ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

 

EVN България напомня утвърдения график за плащане на консумирана електроенергия за всички битови и малки стопански клиенти на дружеството:

  • за група I   – от 10-то число
  • за група II  – от 17-то число
  • за група III – от 24-то число
  • за група IV – от 30-то число.

 

Проверка за срок на плащане може да се извърши: по тел. на 0700 1 7777, в интернет на

https://www.evn.bg/SrokPlashtane/PeymentPeriodHome.aspx или на място в EVN Офис.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще информира клиентите, включени в промяната чрез индивидуални писма, имейли и SMS.

Клиентите ще могат да получат информация във всеки EVN Офис, на тел. 0700 1 7777, по имейл – info@evn.bg, както и на www.evn.bg